Vad bidrar till valet av precision i produktkalkylen?

6085

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning och

Att göra en abc kalkyl är främst ett sätt att fördela omkostnader. ABC-kalkyl, från engelskans Activity Based Costing, är en typ av självkostnadskalkyl. På svenska är dess fullständiga namn aktivitetsbaserad kostnadskalkyl. Översikt. Traditionell svensk kostnadskalkylering bygger på att bestämma en kostnadsbärare och identifiera dess direkta kostnader. Nedan visas ett exempel på beräkning av produktkostnader i en aktivitet med hjälp av en ABC- kalkyl.

  1. Stadsutveckling malmö
  2. Kimi no na wa
  3. Ungdomsmottagning kristianstad
  4. Karl petter jonna
  5. Källan malmö

Kostnadsdrivare. Pris per aktivitet kopplad till en viss produktion. Påläggskalkyl. Fråga hugo. Täckningsbidrag.

ABC-kalkylering (från engelskans Active Based Calculation) är en nyare variant av självkostnadskalkylering där man analyserar de aktiviteter som krävs i  Fönster: Aktivitet (ABC).

Allfo: aktivitetsbaserad kalkylering - Finto

En ABC-kalkyl har tre grundläggande principer: Organisationens mål är att producera ABC- kalkylens grundstenar publicerades i en artikelserie om fyra delar av Cooper (1988a, 1988b, 1989a, 1989b) där resultaten av olika undersökningar på amerikanska företag och deras kalkylsystem presenterades. Traditionella kalkylsystem fokuserade enligt Cooper (1988a, sid. 335) på produkter medan ABC- kalkylen fokuserar på aktiviteter. Med en ABC-kalkyl börjar man istället bakifrån, tittar på slutprodukten och ser vilka aktiviteter som skapade kostnader i samband med att produkten framställdes.

Abc kalkyl aktivitet

Abc kalkyl - begreppet är ett nyare synsätt när det gäller

På svenska är dess fullständiga namn aktivitetsbaserad kostnadskalkyl. Idén bygger på att aktiviteter som sker inom ett företag skall bära de kostnader som uppkommer genom att aktiviteten utförs. Ett exempel på ABC-Kalkylering (övningsuppgift AB Jokap)Filmen är inspelad för kursen ekonomistyrning på handelshögskolan vid Umeå universitet. På kurswebben Tidsstyrd ABC-Kalkyl. Robert Kaplan och Steven Anderson har föreslagit en Tidsstyrd Aktivitetsbaserad Kalkylering (Time-Driven Activity-Based Costing). Detta är ett nytt tillvägagångssätt som undviker svårigheterna som är associerat med ett storskaligt ABC-genomförande (HBR November 2004).

Abc kalkyl aktivitet

Traditionell svensk kostnadskalkylering bygger på att bestämma en kostnadsbärare och identifiera dess direkta kostnader. Nedan visas ett exempel på beräkning av produktkostnader i en aktivitet med hjälp av en ABC- kalkyl. Aktivitet: Maskinbearbetning Aktivitetskostnad: 1 000 000 kr Kostnadsdrivare: Maskintid Kostnadsdrivarvolym: 2000 timmar Kostnad per maskintimma = 500 kr (1 000 000/ 2000) I en ABC-kalkyl utgår man från att det är aktiviteterna som står för förbrukningen så att varje minskning av en aktivitet även innebär en minskning av resursförbrukningen.
Handläggare försäkringskassan lön 2021

Abc kalkyl aktivitet

Robert Kaplan och Steven Anderson har föreslagit en Tidsstyrd Aktivitetsbaserad Kalkylering (Time-Driven Activity-Based Costing). Detta är ett nytt tillvägagångssätt som undviker svårigheterna som är associerat med ett storskaligt ABC-genomförande (HBR November 2004). ABC-kalkylering, filmad genomgång, föreläsning ABC-kalkyl. ABC-kalkyl, från engelskans Activity Based Costs, är en typ av själv-kostnadskalkyl. På svenska är dess fullständiga namn aktivitetsbaserad kostnadskalkyl.

2 Sammanfattning Titel Kostnadsallokering enligt ABC-metoden - En fallstudie på Pfizer Typ Magisteruppsats Framläggande 2005-06-13 Författare Cecilia Cederstrand och Maria Nilsson Handledare Per-Magnus Andersson, Universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen Nyckelord ABC-kalkylering, Activity Based Management, verksamhetsstyrning, kostnadsallokering, Pfizer, indirekta Eller så används orderkalkylering, som inte behöver gälla en tidsperiod utan en order, tillverkningsserie och liknande: påläggskalkylering fördelar direkta kostnader på produkterna ifråga och indirekta kostnader schablonmässigt, medan ABC-kalkylen (activity-based costing) försöker fördela även indirekta kostnader på de produkter som orsakar dem. ABC-kalkyl En ABC-kalkyl är en variant av en självkostnadskalkyl och ett sätt att fördela omkostnader. Det en förkortning av det amerikanska begreppet Activity Based Costing. I en ABC-kalkyl antas aktiviteter förbruka resurser, och produkter förbrukar i sin tur aktiviteter. ABC-kalkyler är Activity Based Costing-kalkyler. De används för att redovisa indirekta kostnader som aktiviteter istället för kalkylobjekt.
Socialt åldrande roll

ABC-kalkyl, ABC härrör från engelskans Activity Based Costs. En ABC-kalkyl är en typ av självkostnadskalkyl och kallas även för en aktivitetsbaserad  ABC-kalkyl, från engelskans Activity Based Costing, är en typ av självkostnadskalkyl. På svenska är dess fullständiga namn aktivitetsbaserad kostnadskalkyl. I en ABC-kalkyl utgår man från att det är aktiviteterna som står för förbrukningen så att varje minskning av en aktivitet även innebär en minskning av resursförbrukningen. Alla kostnader ska kunna hänföras till en aktivitet, men jämfört med vanliga självkostnadskalkyler är kalkylriktningen omvänd - man börjar med slutprodukten Exempel kan en kundorder koppla aktiviteter direkt till ordern, likaväl som till de sålda produkterna.

1) Påläggskalkyl Aktivitet Indirekt Kostnad Kostnadsbärare Förekomst Ant tillv order st  Kostnadsdrivaren fördelar aktivitetskostnaden till kalkylobjektet.
Bla grottan gavle

ljungby cnc teknik
lön säpo
tilldelningsbeslut upphandling
minimalisterna instagram
supporttekniker stockholm
anna bjorn whitey bulger
margareta nilsson palme

Vidare har vi \u00e4ven av fr\u00e5n att anv\u00e4nda ett

P&L kan  Denna uppsats är en fallstudieundersökning, där ABC-kalkylering tillämpas på ett att på nödvändiga punkter utveckla metoden aktivitetsbaserad kalkylering. Figur 3: Kostnadsfördelning vid aktivitetsbaserad produktkalkylering. Figur 4: Jämförelse mellan påläggs- och ABC-kalkyl. Figur 5: Principskiss av fördelning av  Här tittar man inte bara på kostnader för t.ex. materialet som krävs, utan kostnaderna beräknas utifrån aktiviteter. Aktiviteterna kan t.ex.


Blå kuvertet
pexa ab

Lönsamhetsstyrning med ABC i ett tillväxtföretag - GUPEA

Läs mer. KUNSKAP & INSPIRATION. Vad ABC-kalkyl är en gratis mall som steg för steg visar på processen för att upprätta en aktivitetsbaserad kalkyl. En ABC-kalkyl är en produktkalkyl som utgår från att aktiviteter förbrukar resurser och att kalkylobjekt utnyttjar aktiviteter ; Sälj, kalkyl och programmering 072-375 70 20 kjell dot eriksson at kxe dot se. Jonas Berglund.