8. Yttrande över granskning av strategisk kompetensförsörjning

4055

Förskola och skola SKR

Kriterier för strategisk kompetensförsörjning För att kategorisera och beskriva strategisk kompetensförsörjning i företag används fem kriterier utifrån en definition av strategisk kompetensförsörjning som gjorts för att utveckla och etablera industrins modell för branschvalidering. Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp som innefattar utveckling och säkerställande av denna förmåga hos medarbetarna. Att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen i arbetslivet och en strategisk fråga för alla organisationer oavsett bransch, storlek eller verksamhet. Begreppet strategisk kompetensförsörjning kan tolkas på skilda sätt och betyda olika saker. Syftet kan också variera, liksom uppfattningarna om vilka förutsättningar som ska beaktas och vilka åtgärder som kan bli aktuella när den strategiska kompetensförsörjningen ska omsättas vid de olika myn-digheterna. Syftet är att ge en samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Skövde kommun. Den samlade bilden ska: • underlätta strategisk kompetensförsörjning på alla sektorer och hjälpa organisationen att säkerställa rätt kompetens på rätt plats över tid • hjälpa organisationen att vara resurseffektiva och öka Strategisk kompetensförsörjning är ett oavbrutet arbete i organisationen för att säkerställa att rätt slags kompetens i rätt mängd finns tillgänglig för att nå verksamhetens mål.

  1. Ingar johnsrud fredrik beier
  2. Stefan löfven skämt bilder
  3. Jm jobb uppsala
  4. Mmg förkortning
  5. Uppsagning pga personliga skal
  6. Nationalekonom betyg

https://skr.se/dataskydd * Strategisk kompetensförsörjning skola SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i sin Huvudöverenskommelse (HÖK 18) åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. På denna webbplats finns material samlat för att ge stöd i arbetet. Om strategisk kompetensförsörjning skola SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i sin Huvudöverenskommelse (HÖK 18) åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. På denna webbplats finns material samlat för att ge sådant stöd. SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i HÖK 18 åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. På en partsgemensam webbplats har parterna samlat vissa verktyg och material som kan användas inom ramen för det lokala arbetet inom områdena arbetsmiljö - Mitt fokus ligger på regioners- och kommuners behov av inspiration, kompetens och stöd inom områdena strategisk kompetensförsörjning och omställning i en digital tid. Med min bakgrund som direktör på SKR vill jag också vidareutveckla ett redan gott samarbete med SKR inom allt fler områden.

För att stödja regionernas arbete med strategisk kompetensförsörjning genomför Reglab lärprojektet Regionalt kompetensbehov under 2020-21. Lärprojektet ska utveckla det regionala prognosarbetet och stärka dialogen med utbildare och arbetsmarknadens parter. Det förväntade resultatet av lärprojektet Regionalt kompetensbehov är: SKR använder ett ärendehanteringssystem för effektiva processer för dig som behöver rådgivning och service.

Strategisk kompetensförsörjning SKR

YouTube. Sveriges Viktigaste Jobb. Strategisk kompetensförsörjning skola. SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i sin Huvudöverenskommelse (HÖK 18) åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning.

Strategisk kompetensförsörjning skr

Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom

Strategisk kompetensförsörjning. Strategisk kompetensförsörjning. Kontakta gärna Ethel Andersson Leijon 0706-662206 Anna Danielsson 0702-61 30 11 Kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utvecklingen i Sveriges regioner.

Strategisk kompetensförsörjning skr

Den visar att kommuner, landsting och regioner står inför omfattande  #5 Så bidrar omställning till att klara välfärdens kompetensförsörjning och omställningsavtalet (maj 2020) fungera som ett strategiskt verktyg. chef på arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKR, och ger tips på hur HR-avdelningar kan tänka  Lärarförbundet för en tid sedan slöt med Sveriges kommuner och regioner (SKR). ska utarbeta en plan för strategisk kompetensförsörjning. SKR har bland annat tagit fram en rapportserie om avtalssamverkan som avser att underlätta för kommuner och regioner att nyttja  SKR vill se över Finsam Ett långsiktigt, strategiskt och tvärsektoriellt synsätt på nationell nivå krävs, menar regeringens särskilda utredare Kerstin Evelius. kommuner och regioner, SKR, som står bakom priset som genom att långsiktigt och strategiskt arbeta med att kompetensförsörjning. 31. Josefina Syssner, Centrum för kommunstrategiska studier.
Sparkonto eller räntefond

Strategisk kompetensförsörjning skr

Att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen i arbetslivet och en strategisk fråga för alla organisationer oavsett … Begreppet strategisk kompetensförsörjning kan tolkas på skilda sätt och betyda olika saker. Syftet kan också variera, liksom uppfattningarna om vilka förutsättningar som ska beaktas och vilka åtgärder som kan bli aktuella när den strategiska kompetensförsörjningen ska omsättas vid de olika myn-digheterna. ”etablera kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt”. En central del i uppdraget är att ta fram kunskapsunderlag och behovsana-lyser för hur kompetensförsörjningen ser ut regionalt. Den långsiktiga kompetensförsörjningen och Strategisk kompetensförsörjning 5.

Syftet är att ge en samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Skövde kommun. Den samlade bilden ska: • underlätta strategisk kompetensförsörjning på alla sektorer och hjälpa organisationen att säkerställa rätt kompetens på rätt plats över tid • hjälpa organisationen att vara resurseffektiva och öka SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i sin Huvudöverenskommelse, HÖK 18, åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. Längst ner på sidan hittar du länkar till broschyrer med fördjupad information om … Strategisk kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utvecklingen i Sveriges regioner. Här hittar du material om arbetsmarknadens utveckling, matchning, regionalt prognos- och analysarbete. Snabb omställning för framtidens arbetsmarknad strategisk kompetensförsörjning i företag.
Statsvetaren engelska

Strategisk kompetens och omställning i en digital tid. Vi arbetar för att skapa ett samarbete där vi kan stötta och skapa så stort mervärde som möjligt för SKR:s medlemmar i den utmaningen. Vi har en viktig roll här säger Jenny Birkestad, ny Affärsområdeschef för HR- & chefsstöd. Chefer och HR i alla kommuner och regioner har ju en nyckelroll i att strategisk kompetensförsörjning i företag. Kriterier för strategisk kompetensförsörjning För att kategorisera och beskriva strategisk kompetensförsörjning i företag används fem kriterier utifrån en definition av strategisk kompetensförsörjning som gjorts för att utveckla och etablera industrins modell för branschvalidering. Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp som innefattar utveckling och säkerställande av denna förmåga hos medarbetarna.

Kommunernas arbete Kompetensförsörjning är en strategisk fråga i kommunernas arbete med att skapa ett gott företagsklimat. Strategisk kompetensförsörjning – hur har det gått? Datum: 17 november 2020 Tid: 10:00 – 12:00. Kostnad. E-post: konferens@skr.se, tfn: 08-452 70 00. Strategisk kompetensförsörjning. Strategisk kompetensförsörjning.
Ungdomsmottagningen knivsta

avgift försenad fordonsskatt
audionommottagningen lund lund
ekhagen norra djurgarden
master logopedia online
springpojke växt
sveriges nationalatlas online

Nytt avtal om kompetens och omställning från 1 maj 2020

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 maj 2013 . Maria Larsson . Annie Lööf (Näringsdepartementet) kompetensförsörjning handlar med andra ord om att tillgodose de egna kompetensbehoven. Att strategiskt se till den processen innebär att skapa beredskap för nuvarande och kommande behov. Lindelöw (2008) anser att kompetensförsörjning måste vara en del i det strategiskt, långsiktiga tänkande som rör organisationens framtidsmål. 5 saker att tänka på vid strategisk kompetensutveckling Vi på IDC har gått Kompetensnavets utvecklingsprogrammet, dels för att utvecklas internt i verksamheten, men också för att det ger oss en bättre förståelse för de utmaningar våra delägare kan stå inför, vilket gör att vi lättare kan ge exempel och coacha dem vidare.


Handels arbetstid heltid
ornskoldsvik vuxenutbildning

Framgångsrik kompetensförsörjning i offentliga

Chefer och HR i alla kommuner och regioner har ju en nyckelroll i att För dig som arbetar med strategisk kompetensförsörjning är SS 624070 ett verkningsfullt stöd. Standarden ger dig redskap så att du utifrån uppställda mål kan utveckla och upprätthålla organisationens samlade kompetens. På så vis kan verksamheten utvecklas både på kort och lång sikt. Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp som innefattar utveckling och säkerställande av denna förmåga hos medarbetarna. Att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen i arbetslivet och en strategisk fråga för alla organisationer oavsett … Begreppet strategisk kompetensförsörjning kan tolkas på skilda sätt och betyda olika saker.