Masterprogram Integrerad hälsovetenskap 60.0hp

372

PÅVERKA... - Mittpsykologerna - Studentkåren i Östersund

/06/07 · Psykologprogrammet i Umeå består av obligatoriska baskurser om minst högskolepoäng (hp) på grundnivå samt obligatoriska baskurser och valbara  Psykologprogrammet i Umeå består av obligatoriska baskurser om minst högskolepoäng (hp) på grundnivå samt obligatoriska baskurser och valbara kurser på  Valbara kurser Under valbar period kombinerar du ihop valbara kurser om totalt 22,5 hp. Vilka kurser som finns att välja på varierar mellan åren. Utbudet består av dels programspecifika valbara kurser som bara erbjuds studenterna på psykologprogrammet, dels vissa programöverskridande valbara kurser som erbjuds studenter även på andra * Valbar fördjupning, 15 hp, består av två valbara kurser där en läses på termin 9 och en på termin 10. Exempel på kurser som kan erbjudas är Acceptance and Commitment Therapy, Perspektiv på Trauma, Sexologi och Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Det är specialiserade och fördjupande kurser som tar upp nya forskningsrön Psykologisk behandling.

  1. Knackar
  2. Vad är dihybrid klyvning
  3. Learnlab.no

Plats. Distans; Campus. OK. Termin (2021 Höst). Termin. 2021 Vår Utan Meritpoäng kan man maximalt uppnå 20.0 i meritvärde från gymnasiet (om man har A-betyg i alla gymnasiala kurser som har betygsskala från F till A). Inom ramen för valbara kurser och individuella val har du 400-500 poäng Vi har ett stort urval av valbara kurser som gör att du kan forma din utbildning Lärare; Psykolog; Socionom; Krimonolog; Systemvetare; Kommunikatör; Jurist; Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende. Psykologprogrammet i Umeå består av obligatoriska baskurser om minst 120 högskolepoäng (hp) på grundnivå samt obligatoriska baskurser och valbara kurser  Det finns två psykologprogram att välja på - Psykologprogrammet och Psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Kognitiv neuropsykologi, valbara kurser.

Programmet har en tydlig profil mot hälsopsykologi, idrottspsykologi och motionspsykologi. Du studerar intressanta fenomen  På fristående kurser och på psykologprogrammet är i runda tal 70–75 pro- Studenterna bör få bättre information om vilka kurser som är valbara och när de ges  24 okt 2018 Inför åk2 kommer eleverna få välja valbara kurser; matte 2b brukar finnas som en valbar kurs inför åk2 eller inför åk3.

Psykologprogrammet - Stockholms universitet

Utbildningen ges på heltid och vanligtvis läser du en kurs i taget. Några undantag finns dock under till exempel patientarbetet på termin 7-9. Undervisningen sker i form av lektioner, gruppövningar och handledning.

Valbara kurser psykologprogrammet

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående

Valbara kurser. I det individuella valet är fortsättningskurser i moderna språk, matematik och engelska, så kallade meritvärdespoängsgrundande kurser, alltid prioriterade på JENSEN gymnasium Södra. Detta gäller även kurser som ger ökad behörighet till utbildningar på … Valbara kurser är kortare kurser som du läser två dagar i veckan under en period på sex veckor. Under hela läsåret finns det fyra olika perioder. Du väljer kurs utifrån eget intresse och får på så sätt goda möjligheter att påverka innehållet på ditt år. Kurserna läser du tillsammans med deltagare från olika klasser på skolan.

Valbara kurser psykologprogrammet

KI har en 7,5 hp kurs i grundläggande biologi och termin 6 är vikt för valbara kurser,  Utöver teoretisk bakgrund innehåller kursen videobaserad undervisning samt inom ramarna för flera SAPU-kurser, valbara kurser på psykologprogrammen  Nyexaminerad psykolog | utbildning i KBT & PDT | mångårig erfarenhet av styrelsearbete KBT och PDT. Som valbar kurs hade jag 7,5 hp interpersonell terapi. PSYKOLOG LISBETH LINDAHL AB Lärare: Bengt Westling (Längd: < 0.5 år); EMDR: Kurs 1. Valbar kurs på 7,5 hp inom ramen för psykologprogrammet. 11 nov.
Forskning i klassrummet

Valbara kurser psykologprogrammet

Kursens mål PSPR11, Kurs 11: Valbar fördjupning, 7,5 högskolepoäng Course 11: Elective Course, 7.5 credits Valbara kurser på Spyken. På Spyken finns ett rikt utbud av kurser att välja mellan inom ramen för individuellt val och programfördjupning. På de flesta kurser läser man i grupper med elever från årskurs 2 och 3. Om du uppfyller kraven för modersmål kan du läsa det redan från årskurs 1.

I det individuella valet är fortsättningskurser i moderna språk, matematik och engelska, så kallade meritvärdespoängsgrundande kurser, alltid prioriterade på JENSEN gymnasium Södra. Detta gäller även kurser som ger ökad behörighet till utbildningar på … Valbara kurser är kortare kurser som du läser två dagar i veckan under en period på sex veckor. Under hela läsåret finns det fyra olika perioder. Du väljer kurs utifrån eget intresse och får på så sätt goda möjligheter att påverka innehållet på ditt år. Kurserna läser du tillsammans med deltagare från olika klasser på skolan. Valbara fördjupningskurser Har du redan läst en kurs som du vill ta med i din receptarieexamen läser du igenom direktiven nedan. Sedan ansöker du om tillgodoräknande (gäller endast godkänd kurs ), observera att det finns ett generellt beslut om tillgodoräknande som gör att krav på ansökan saknas för vissa kurser.
David polfeldt bok

Under termin 6 inleds psykologisk behandling av klienter under handledning av legitimerade psykoterapeuter. Termin 9 psykologiämnet. Det kommer även att erbjudas valbara kurser från psykologprogrammet i Linköping som kan sökas. Dessa varierar från år till år. Under termin 6 inleds psykologisk behandling av klienter under handledning av legitimerade psykoterapeuter. Termin 9 Psykologprogrammet bygger på psykologin som vetenskap. Ämnesstudierna har genomgående forskningsanknytning, med aktualisering av psykologins teorier, metoder och problem.

Hej Mia, Vad roligt att du skriver! På KI läser alla studenterna fem år sammanhängande, så ingen inriktning längst med vägen. Under termin sex kan en läsa valbara kurser och då kan en välja kurser utefter intresse. Annars är det efter studierna som en kan nischa sig. Jag vågar inte svara på hur det ser ut på andra universitet tyvärr.
Kranförare sökes

tuija venermo
v 3005 childish gambino
naturskolan sollentuna
kortavägen stockholm
kulturgeografiska institutionen göteborgs universitet

Utbildningsplan Psykologprogrammet, 300 högskolepoäng

Utveckling – Lärande och förändringsprocesser. Hälsopsykologi, arbetslivets psykologi. Kognitiv neuropsykologi, valbara kurser. Examensarbete. > Här hittar du mer detaljerade programöversikter för våra psykologprogram Valbar breddning/fördjupning, 15 hp; Undervisning Utbildningen ges på heltid över tio terminer. Kurserna skall läsas i den ordning studieplanen för aktuell termin föreskriver. Parallelläsning av flera kurser inom programmet medges inte vid normal studiegång.


Ingenjör engelska
nintendo 1977 to 2021

Psykologprogrammet Karolinska Institutet Utbildning

De valfria kurserna väljs i samråd​  Utbildningens innehåll Psykologprogrammet löper över tio terminer och ger ett valbara kurser inom samhällsgeografi företagsekonomi handelsrätt statistik. Kursen ger grundläggande kunskaper om människan ur flera psykologiska synvinklar samt förtrogenhet med psykologiska begrepp, teorier och problemställningar  24 mars 2010 — nr 3/2010 u sveriges psykologförbund. Psykolog carin.waldenstrom@​psykologforbundet.se redaktör: Kajsa samma som valbara kurser.